Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Formularz podatkowy / 2023

  1. Pobierz na dole strony aktywny formularz rozliczenia podatków w Norwegii za 2023.

2. Do formularza należy OBOWIĄZKOWO dołączyć następujące dokumenty:

  • årsoppgave od pracodawcy/-ów oraz NAV za 2023 rok (jeśli były wypłacane świadczenia),
  • w przypadku odpisów odsetek od kredytu z zagranicy, musi być załączone zaświadczenie z banku.

3. Pozostałe dokumenty, stanowiące podstawę dokonywania odliczeń tzn. potwierdzające odbyte podróże, koszty mieszkania itp. należy zachować na wypadek kontroli ze Skatt i przechowywać je we własnym zakresie przez okres 5 lat podatkowych (czyli za ten rok do końca 2029 roku). Tych dokumentów nie przechowujemy dla klientów!

4. Rozliczamy klientów w Polsce. Osoby zainteresowane rozliczeniem, prosimy o przesłanie wraz z formularzem norweskim następujących informacji i dokumentów:

  • nr PESEL podatnika,
  • adres w PL,
  • opcjonalnie imię i nazwisko żony / męża oraz PESEL,
  • w zależności od źródła dochodu współmałżonki/a odpowiedni PIT 
  • opcjonalnie imię/imiona dzieci oraz daty urodzenia,
  • informacja o przysługujących ulgach w PL za rok 2023.