Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Lønnsgaranti, czyli jak odzyskać wynagrodzenie, gdy pracodawca bankrutuje

Co zrobić, gdy pracodawca ogłasza upadłość i nie wypłaca pracownikom należnego wynagrodenia? Na szczęście w Norwegii na ogół odzyskanie wynagrodzenia jest możliwe – zgodnie z ustawą o gwarancji wynagrodzenia czyli lønnsgaranti. Jak odzyskać wynagrodzenie? Sprawdzamy.

Gdy pracodawca ogłosi upadłość, to zgodnie z ustawą o lønnsgaranti, pracownik może otrzymać pokrycie utraconego wynagrodzenia. Chodzi tu o różne elementy do wypłaty, a zatem:

  • zaległą pensję podstawową,
  • nadgodziny,
  • dodatki,
  • prowizje itp.
  • oraz należne za opóźnienie odsetki.

Ale uwaga! Z tytułu lønnsgaranti można odzyskać należności do kwoty odpowiadającej dwukrotności podstawy wymiaru (grunnbeløpet).

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia – co robić?

W norweskim prawie istnieje ustawa o gwarancji wypłaty wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zaspokoić roszczeń pracowników z powodu utraty płynności finansowej.

Pracownik niewypłacalnej norweskiej firmy ma gwarancję otrzymania pokrycia wynagrodzenia do maksymalnej kwoty za ostatnie 12 miesięcy przed bankructwem. Dokładnie chodzi o dzień, w którym wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął do sądu. Gwarancja wynagrodzenia może również pokryć roszczenia dotyczące płacy do jednego miesiąca po otwarciu upadłości. Dotyczy ona rónież feriepenger za ten sam rok lub rok poprzedni. Warto pamiętać, że pracownicy z okresem wypowiedzenia dłuższym niż miesięczny nie otrzymają pokrycia swojego straconego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia ponad ten jeden miesiąc.

A co jeśli jestem samozatrudniony…?

Zła wiadomość dla osób samozatrudnionych i podwykonawców bankrutującej firmy – prawo wspiera w zakresie lønnsgaranti tylko pracowników etatowych. Czy to oznacza, że osoby zatrudnione w inny sposób nie mogą ubiegać się o swoje należności? Mogą, niemniej te działania będą musiały być realizowane w inny sposób.

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Gdy pracodawca ogłasza upadłość, sąd wyznacza syndyka. Pracownik, ubiegający się o zaległe wynagrodzenie musi przygotować odpowiedni formularz z informacjami o wynagrodzeniu. Innymi słowy – konieczne jest udokumentowanie krok po kroku utraty należnych elementów wynagrodzenia.

Syndyk winien udzielić pomocy, jeśli pracownik jej potrzebuje. W praktyce jednak bywa, że całą procedura bardzo się opóźnia. Im większa firma i więcej pracowników oraz im większe komplikacje przy realizacji upadłości, tym bardziej przeciągają się sprawy formalne pracowników. Tak więc zaspokojenie roszczenia o zaległe wynagrodzenie może się niepokojąco wydłużać. Ostateczną decyzję o wypłacie podejmuje NAV. NAV, jak być może wiecie, ma długi czas rozpatrywania spraw. Nawet zwykłe sprawy, takie jak np. zasiłki, mogą być procedowane około 6 miesięcy. W przypadku rozpatrywania nietypowych roszczeń o wynagrodzenie działania NAV mogę być jeszcze dłuższe.

W interesie pracownika jest jak najszybsze złożenie kompletnej dokumentacji do roszczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych to odpowiednie rozwiązanie

Wielomiesięczne oczekiwanie na zwrot należnego wynagrodzenia, to ryzyko poważnych problemów finansowych. Właściwym rozwiązaniem w takim wypadku jest skorzystanie z zasiłku dla bezrobotnych. Należy złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, zaś przy składaniu go oświadczyć, że posiadamy już roszczenie z tytułu gwarancji wynagrodzenia.

Zatem: najpierw należy się zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W tej sytuacji część roszczenia z tytułu gwarancji wynagrodzenia będzie pokrywana z zaliczek na poczet zasiłku dla bezrobotnych. W przyszłości zostanie odliczona od płatności z lønnsgaranti. Oczywiście później taki pracownik będzie uprawniony do zasiłku po upływie okresu wypłaty zaliczki, o ile spełnione są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli potrzebujecie dalszych informacji w sprawie lønnsgaranti, zapraszamy do kontaktu. Przypominamy, że zajmujemy się przygotowaniem formalności tego typu w Norwegii, również w zakresie problemów z pracodawcą i świadczeniem za pracę.

Zadzwoń teraz!

Zdjęcie ilustracyjne Darko Djurin z Pixabay