Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Podatki 2019 – czyli jak się rozliczać w Norwegii AKTUALIZACJA

Z jakich odliczeń można korzystać za 2018 rok? Niestety, nie wszystkie dotychczas znane ulgi są dalej aktualne:

  • nie można korzystać z drugiej klasy podatkowej, zwanej przez wielu „odpisem na żonę” – ulga została całkowicie zlikwidowana,
  • nie można odpisywać diet w sytuacji, gdy PENDLER zamieszkuje w lokum z kuchnią (odpis przysługuje tylko tym osobom, które w miejscu zamieszkania nie mają możliwości przygotowania ciepłego posiłku).

PENDLER – czyli osoba mająca stały meldunek w kraju ojczystym razem z małżonką/ małżonkiem lub dziećmi, które pendler utrzymuje. Osoba ta jednocześnie podróżuje w celach zarobkowych do Norwegi i przynajmniej 3 razy wjeżdżała i wyjeżdżała do Norwegii.

Pendlerem jest też osoba samotna (UWAGA, TU SĄ ZMIANY), mająca stały meldunek w kraju ojczystym, podróżująca w celach zarobkowych. Wymagana ilość podróży w ciągu roku to 4 razy. Tym samym został zniesiony obowiązek podróżowania do kraju ojczystego średnio co trzy tygodnie, a w przypadku osób do 22 roku życia co sześć tygodni.

Odliczenia dla pendlera

Pendler ma prawo odliczania kosztów związanych z czynszem za mieszkanie w NO oraz opłatami za energię elektryczną (należy przygotować pokwitowania opłat – np. w formie wyciągów z konta, przy gotówce istnieje limit do kwoty 10 tys kr).

Pewndler może też odliczać koszty podróży pomiędzy PL a NO, a także koszty związane z edukacją i zajęciami dodatkowymi dzieci do lat 12.

A jeśli nie jesteś pendlerem?

Pozostałe odliczenia, do których mają prawo także osoby nie będące pendlerami to:

  • odsetki od kredytów w PL
  • koszty związane z przejazdem pomiędzy miejscem zamieszkania w NO, a miejscem pracy.

Ulga standradfradrag

Mowa tu o uldze 10% od zarobku brutto, nie więcej niż 40 tys. kr. Prawo do niej mają pracownicy zagraniczni przez pierwsze dwa lata rezydencji podatkowej w NO. Rezydentem jest osoba przebywająca w NO więcej niż 183 dni w roku. W przypadku gdy rok 2018 był dla Was trzecim rokiem pracy w NO ale np. w 2016 pracowaliście tu krócej niż 183 dni, nadal posiadacie prawo do tej ulgi.

Rozliczenia podatków w Norwegii mają miejsce w kwietniu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja 2019 (należy złożyć taki wniosek w Skatteetaten do końca kwietnia).

Nasi klienci mogą już teraz przesyłać dane do rozliczenia podatku. Rozliczeń dokonujemy po wypełnieniu formularza, który wysyłamy klientom mailem – prosimy o odesłanie go jak najszybciej z kompletem podpisów (w tym zgody RODO). Czas rozliczenia od otrzymania dokumentów od klienta to 14 dni (staramy się jak najszybciej).

A jeśli trzeba rozliczyć się też w Polsce?

Oferujemy możliwość rozliczenia klientów w polskim urzędzie skarbowym.