Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Skattesystemet czyli norweski system podatkowy – cz. II podatki bezpośrednie

Dziś podatki bezpośrednie (direkte skatter) czyli te, które związane są z osiąganymi dochodami.

Dochody z tytułu pracy oraz świadczenia emerytalne opodatkowane są  progresywnie. Z tytułu:
– umów o pracę,
– prowadzenia działalności gospodarczej,
– dochody kapitałowe
to tzw. dochód zwyczajny (alminnelig inntekt), opodatkowany podatkiem liniowym. Ponadto dodatkowo dochody z umów o pracę, emerytury, zasiłki chorobowe oraz zasiłki dla bezrobotnych wchodzą w skład dochodów osobistych (personlig inntekt) i są opodatkowane podatkiem na ubezpieczenie społeczne trygdeavgift oraz podatkiem progresywnym trinn skatt.

Oto stawki na rok 2018

Inntekten mellom 0 – 169 000 kr  Ingen trinnskatt
Trinn 1 169 000 – 237 900 kr 1,4 % trinnskatt
Trinn 2 237 900 – 598 050 kr 3,3 %  trinnskatt
Trinn 3 598 050 – 962 050 kr 12,4 % trinnskatt*
Trinn 4 over  962 050 kr 15,4 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 10,4 %

Stawki na ubezpieczenie społeczne Trygdeavgift

Kwota zwolniona ze składki ubezpiecz.

54 650 kroner

Opptrappingssats

25,0 %

Stawki dla
Emerytury

5,1 %

Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę

8,2 %

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej

11,4 %

Podatek od dochodów zwyczajnych Skatt på alminnelig inntekt

Stawka podatku od w/w dochodów wynosi 24% (20,5 % dla Finnmarku oraz komun Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke). Składowymi tego podatku są podatek wspólny dla państwa fellesskatt til staten, oraz podatek wojewódzki i komunalny (fylkeskommunalt skattøre , kommunalt skattøre).

Kommunalt skattøre

11,80 %

Fylkeskommunalt skattøre

2,65 %

Fellesskatt til staten
Finnmark og Nord-Troms

6,05 %

Resten av landet

9,55 %