Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Słowniczek – 5 pojęć które się przydają w Norwegii

Arbeidsavtaleumowa o pracę

Europeisk helsetrygdkortEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Registreringsbevis – dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii, wydawany na czas nieokreślony.

Fødselsnummer, personnummer – numer personalny, przydzielany wszystkim osobom, zamieszkałym w Norwegii, ważny przez całe życie. Numer personalny składa się z 11 cyfr, z których pierwszych sześć to data urodzenia.

D-numer – rodzaj numeru personalnego nadawanego obcokrajowcom przyjeżdżający do Norwegii do pracy na okres krótszy niż 6 miesięcy.