Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Gotowi na RODO czyli o przetwarzaniu waszych danych

Co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie unijne, które wchodzi w życie od 25 maja 2018. Rozporządzenie odnosi się do ochrony osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. RODO od tej daty obowiązuje we wszystkich krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Unii Europejskiej ORAZ DO Norwegii, Liechtensteinu i Islandii), zastępując aktualnie obowiązujące krajowe ustawy.

Nowe prawo zostało przygotowane tak, by było aktualne bez względu na rozwój technologii. Istotą reformy bowiem jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony naszej prywatności w świecie nowych technologii, wzmocnienie praw obywateli i ustanowienie silnego organu stojącego na straży tych praw.

Co to oznacza dla naszych klientów?

Państwa prywatne dane będą przetwarzane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Tym samym m.in. zwiększają się prawa osób, których dane dotyczą m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych itp.

W biurach doradczych takich jak nasze dane osobowe osób fizycznych powinny być przechowywane w taki sposób, by zapobiec naruszeniu prywatności klientów. W praktyce oznacza to, że danych nie można przetwarzać publicznie, korzystać z nich wbrew woli klientów, przekazywać sobie swobodnie baz danych. Nowe przepisy przyznają szereg uprawnień osobom, takim jak nasi klienci (których dane przetwarzamy). Są to: prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu co do przetwarzania.

Do ochrony Państwa danych zobowiązane są również inne podmioty, jak np. sklepy internetowe, banki, pracodawcy czy biura księgowe.