Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Jak sprawdzić podstawowe informacje na stronach Skatteetaten

Jak sprawdzić swój numer podatkowy, kartę podatkową, skattemelding oraz skatteoppgjøret? Jak zestawić dane dotyczące naszych dochodów z lat ubiegłych? W jaki sposób upewnić się, jakie mamy zobowiązania podatkowe? Dziś krótki poradnik dla polskich pracowników w Norwegii.

Jeśli pracujesz w Norwegii, możesz w każdej chwili sprawdzić wszystkie swoje dane dotyczące meldunku, podatków, zatrudnienia i zarobków online. Jak to zrobić? To proste – każda osoba będąca użytkownikiem elektronicznym tj. posiadająca możliwość logowania się przy pomocy:

  • MinID
  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass

ma możliwość sprawdzenia swoich podstawowych informacji w Skatteetaten oraz Folkeregisteret.

Jeśli już mieszkasz w Norwegii, to na pewno już to wiesz, gdyż właśnie do tego urzędu polscy pracownicy kierują swoje pierwsze kroki. To nic innego jak norweski urząd podatkowy, ale załatwisz w nim więcej niż w polskim urzędzie tego samego typu.

Co to jest Skatteetaten?

W Skatteetaten to nic innego jak norweski urząd skarbowy. Tu otrzymujemy swój numer personalny, niezbędny do dalszego oficjalnego funkcjonowania w Norwegii. Numer personalny stały lub tymczasowy (D-nummer) to 11-cyfrowy odpowiednik naszego numeru pesel. Najpierw otrzymujemy tymczasowy numer personalny, z czasem może on być zmieniony na stały (fødselsnummer). Skatteetaten może zawiesić numer personalny, jeżeli osoba, która go posiada, przebywa poza Norwegią ponad 4 lata. Jednak warto pamiętać, że po powrocie do Norwegii numer można odwiesić.

Tam też można zamówić kartę podatkową, aby pracodawca mógł potrącać zaliczkę na podatek od wynagrodzenia. Zamówienie odbywa się osobiście w Skatteetaten lub wysyłając wniosek do urzędu – i o tym za chwilę napiszemy.

Jeszcze słowo wyjaśnienia na temat tego, co to jest Folkeregisteret. To część urzędu skarbowego, pełniąca funkcję rejestru ewidencji ludności. W momencie przeprowadzki do Norwegii poprzez Skatteetaten meldujemy się w rejestrze czyli w Folkeregisteret.

Co i jak sprawdzać w Skatteetaten?

W norweskim urzędzie podatkowym, czyli Skatteetaten, sprawdzić można swoją historię podatkową oraz bieżący stan rozliczeń. Oto link do Min-Skatt (linki otwierają się w nowych kartach).

Tu też sprawdzimy, jaki pracodawca pobrał naszą kartę podatkową.

Online można sprawdzić swoje dochody z roku bieżącego oraz z lat ubiegłych, poczynając od roku 2015. Wchodząc na tę stronę zobaczymy także historię oraz stan bieżący naszych spraw pracowniczych – a zatem jest tu informacja o kolejnych pracodawcach, okresach zatrudnienia itp.

Gdybyśmy zapomnieli cokolwiek z naszych danych osobowych, to te informacja znajdują się w rejestrze ludności Folkeregisteret. Mowa tu o, oczywiście, danych takich jak imię i nazwisko, numer personalny (stały/tymczasowy), adres zameldowania, ewentualnie adres pocztowy/adres pobytu (to dotyczy tylko osób z D-numerem). Te dane znajdują się w zakładce Min Folkeregisterside.

I wreszcie – tu można sprawdzić swoje zobowiązania wobec Skateetaten oraz ewentualne należne tobie nadpłaty ze strony urzędu. Wszystkie powyższe odnośniki znajdziesz na stronie Se Mine Opplysninger.

Jeśli macie pytania, albo zawarte w Skatteetaten dane nie są dla was jasne – zapraszamy do kontaktu.