Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Nowe stawki minimalne w Norwegii już obowiązują!

Od dziś, tj. 15 grudnia 2022 obowiązują nowe stawki minimalne za pracę w niektórych zawodach w Norwegii. Sprawdź, czy możesz liczyć na podwyżkę.

Arbeidstilsynet właśnie opublikował nowe, obowiązujące już od dziś stawki minimalne za pracę w niektórych branżach w Norwegii. Czy stawki wzrosły o współczynnik inflacji i kto może liczyć dziś na podwyżki?

Sprawdzamy to dla was.

Stawki minimalne w Norwegii

Stawki minimalne w niektórych branżach mają ukrócić wprowadzanie taniej siły roboczej na norweski rynek pracy. Takie działanie sprawia, że pracownicy z kilku branżach, w tym pracownicy z zagranicy, mogą spodziewać się uczciwego wynagradzania.

Niestety, nie we wszystkich branżach obowiązują składki minimalne. Zagwarantowano je tam, gdzie na rzecz umów zbiorowych aktywnie działały związki zawodowe. Wciąż się więc może zdarzyć, że specjalista z zagranicy otrzyma propozycję wynagrodzenia o wiele niższego niż średnia w danej branży.

Kiedy więc można spodziewać się gwarancji odpowiedniego wynagrodzenia?

Za warunki pracy odpowiada zatrudniający. Pamiętajmy, że za zatrudnianie na warunkach niezgodnych z prawem oznacza problemy dla firmy a nie dla pracownika.

Pisaliśmy o tym już ponad rok temu: pracownik, który czuje się pokrzywdzony w warunkach pracy i płacy może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a nawet policję. Łamanie prawa pracy oznacza, że pracodawca może być ukarany grzywną, a nawet więzieniem.

Ustawowe stawki minimalne wciąż obowiązują w następujących branżach:

 1. usługach sprzątających,
 2. budownictwie,
 3. branży elektrycznej,
 4. przemyśle rybnym (rybołówstwo i przetwórstwo),
 5. usługach transportowych,
 6. rolnictwie i ogrodnictwie,
 7. hotelarstwie i gastronomii,
 8. transporcie w turystyce.
 9. przemyśle stoczniowym i portowym.

A teraz szczegóły.

Jakie są nowe stawki minimalne?

Warto pamiętać, że porozumienie w sprawie stawek minimalnych reguluje coś więcej, niż tylko stawki podstawowe. Różnicuje ono też stawki, jakie otrzymuje pracownik niewykwalifikowany i bez doświadczenia, a jakie fachowiec w branży. Regulacje dotyczą też czasami stawek za nadgodziny, pracy w w godzinach nocnych w święta, dotyczącą też ewentualnych potrąceń za zakwaterowanie.

Sprzątanie w Norwegii

Stawka minimalna to 204,54 koron na godzinę.

Dla pracowników poniżej 18-ego roku życia: 153,55 koron

Dodatek za pracę w godzinach nocnych, tj. między godziną 21.00 a 06.00: 27 koron na godzinę.

Praca w budownictwie w Norwegii

Stawka dla pracownika wykwalifikowanego to minimum 230 koron na godzinę.

Pracownicy niewykwalifikowani oraz – to ważne! – bez doświadczenia w branży mają gwarantowaną stawkę 207,40 koron za godzinę.

Pracownicy niewykwalifikowani, ale z przynajmniej udokumentowanym rokiem doświadczenia w branży: 216,00 koron.

Pracownicy nieletni: 139,00 koron.

Branża elektryczna – stawki w Norwegii

Wykwalifikowani elektrycy z uprawnieniami, wykonujący prace specjalistyczne: stawka minimalna to 234,14 koron za godzinę.

Pozostali pracownicy: 205,46 koron.

Są też zmiany dotyczące wynagrodzenia za pracę zmianową:

Za pracę zmianową obowiązuje dodatek do stawki godzinowej w wysokości: Praca na dwie zmiany: 17% stawki minimalnego wynagrodzenia. Praca na trzy zmiany: 27,3% stawki minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić, że pracownik pracuje w systemie zmianowym. Mogą uzgodnić jeden z tych trzech typów zmian: dwie zmiany, trzy zmiany lub w pełni ciągłe zmiany. Przeliczając z normalnych godzin pracy, 37,5 godz/tydzień. Dla innych ustaleń dotyczących czasu pracy, stosuje się następujące zasady wynagradzania:

 • Od 37,5 godz. – 36,5 godz. – 2,74%
 • Od 37,5 godz. – 35,5 godz. 5,63%
 • Od 37,5 godz. – 33,6 godz. 11,61%

Rekompensata za skrócony czas pracy w związku z pracą zmianową jest obliczana na podstawie realnych stawek godzinowych. Ciągła praca trwająca co najmniej 14 dni jest uważana za regularną pracę zmianową. Praca jest uważana za ciągłą, nawet jeśli nie odbywa się w sobotę lub/i w niedzielę.

Uwaga, stawki te nie dotyczą działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej na morzu!

Przemysł stoczniowy

Pracownicy wykonujący prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne w branży związanej z przemysłem okrętowym oraz stoczniowej mają następujące stawki minimalne:

 • Dla pracowników wykwalifikowanych: 197,01 koron
 • Dla pracowników bez kwalifikacji: 188,04 koron
 • Dla pracowników pomocniczych: 179,17 koron

Pracownikom zatrudnionym w delegacji, gdy konieczne jest zakwaterowanie, przysługuje dodatek za godzinę:

 • Dla pracowników wykwalifikowanych: 39,40 koron,
 • pozostałych: 37,61 koron
 • i dla pracowników pomocniczych: 35,83 koron.

W zakładach pracy, w których obowiązuje praca zmianowa, dodatek przysługuje za każdą godzinę. Zestawienie tych dodatków jest skomplikowane, więc w razie pytań, zapraszamy do kontaktu z nami.

Zadzwoń teraz!

Pamiętajcie też, że odzież robocza i obuwie ochronne, dostosowane do pory roku i stanowiska pracy, są zapewniane przez pracodawcę każdemu pracownikowi BEZPŁATNIE.

Przemysł rybny

Pracownik wykwalifikowany w rybołówstwie zarabia minimum 213,78 koron na godzinę. Pracownik produkcyjny w przetwórstwie zarabia minimum 199,78 koron.

W tej branży pracownicy nieletni mają gwarantowaną płacę minimalną w wysokości 80% stawki podstawowej. Ale jeśli do pracy trafia 17-stolatek, który już ma doświadczenie, bo przepracował minimum 12 tygodni w branży, to należy mu się taka sama stawka jak dla dorosłego. Do stażu liczy się też szkoła zawodowa.

W tej branży obowiązuje też dodatek za pracę dwuzmianową i jest to minimum 20 procent stawki minimalnej. Praca na trzy zmiany: 25 procent stawki.

Usługi transportowe (przewóz towarów)

Tu sprawa jest prosta, a stawka jedna dla wszystkich bez względu na różnice w kwalifikacjach i staż, a także godziny pracy. W Norwegii pracownik branży transportowej, zajmujący się przewozem towarów (nie ludzi) ma gwarantowaną stawkę minimalną 196,50 koron na godzinę.

Stawka ta obowiązuje w każdym przypadku, gdy kierowca porusza się po terenie Norwegii, bez względu na to, w jakim kraju i przez kogo jest zatrudniony. Zawodowy kierowca pracujący w pełnym wymiarze godzin nie może być dziennie opłacany za pracę krótszą niż 7,5 h.

UWAGA! Stawka nie dotyczy transportu własnego, czyli przewozu towarów, które firma wyprodukowała i które są przewożone przez jej własnych pracowników. Stawka nie dotyczy również praktykantów i osób objętych działaniami rynku pracy.

Transport osób

Minimalna stawka dla pracowników firm zajmujących się przewozem autobusowym osób to 194,12 koron. Stawka dotyczy również pracowników w przedsiębiorstwach zagranicznych, jeżeli usługa transportowa wiąże się z wysłaniem pracowników w ramach usługi tymczasowej. Gdy firmy zagraniczne realizują przewóz pasażerów autokarem turystycznym w Norwegii, będzie to zazwyczaj miało formę transportu międzynarodowego i/lub tzw. kabotażu.

Stawka płacy minimalnej dotyczy tylko kabotażu.

Nie dotyczy praktykantów i osób w ramach środków rynku pracy.

Rolnictwo i ogrodnictwo – jaka płaca w Norwegii?

Tu stawki są zróżnicowane. Zacznijmy od nieletnich: pomoc w zbiorach i praca wakacyjna nieletnich to stawka 114,40 koron na godzinę.

Dorośli praca czasowa:

 • zatrudnieni min. do 12 tygodni: 134,40 koron;
 • przy stażu pracy od 12 a 24 tygodni – 139,90 koron;
 • staż ponad 24 tygodnie:154,30 koron.

Osoby zatrudnione na stałe bez kwalifikacji:

 • nieletni – 123,90 koron,
 • dorośli min. 154,30 koron na godzinę.

Do stażu liczy się też szkoła zawodowa.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych – nie mniej niż 14 koron na godzinę.

Dodatek dla hodowców zwierząt domowych i pracowników na zastępstwie, z wliczeniem pracy w okresie dni wolnych od pracy, świąt i Nowego Roku: 25 procent do stawki podstawowej na godzinę.

Praktykanci zarabiają nie mniej niż 80% stawki podstawowej.

Ile można zarobić w hotelarstwie i gastronomii?

Tu również pracować mogą nawet osoby nieletnie:

 • 16 lat: min. 118,08 koron na godzinę;
 • 17 lat: 127,58 koron;
 • od 18 r.ż: 141,84 koron.

Płaca początkowa dla pracownika powyżej 20. roku życia lub dla 18-latka, ale z min. 4 miesiącami doświadczenia – minimum 179,94 koron na godzinę.

Tu można dokonać potrąceń za zakwaterowanie pracownika, ale nie więcej niż 600,79 koron miesięcznie za pojedynczy pokój i 390,76 koron miesięcznie za miejsce w dwuosobowym pokoju.

Zdjęcie Michal Jarmoluk z Pixabay