Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Nowe stawki zasiłków rodzicielskich

500+ wcale nie jest wynalazkiem polskim. To również nie LPR przed laty wynalazł becikowe – te świadczenia znane są od lat w Norwegii, a wysokość tych świadczeń jest stale urealniana. Jakie są dziś stawki zasiłków na dzieci w różnych okresach życia?

Oto i zasiłki w 2018 roku:

  • rodzinny – 970 NOK na dziecko miesięcznie,
  • opiekuńczy (13-23 mc życia) – 7.500 NOK na dziecko miesięcznie
  • becikowe >63.000 NOK jednorazowo
  • zasiłki rodzicielskie (macierzyński oraz tacierzyński) – ~25.000 NOK mc
  • ciążowy – nawet ponad pół miliona koron rocznie (w trakcie ciąży).

Barnetrygd czyli zasiłek na dzieci przysługuje na KAŻDE dziecko do 18 roku życia. Ubiegać się o niego mogą osoby żyjące w wolnych związkach lub samotnie wychowujące dziecko – warunkiem jest stałe zameldowanie z dzieckiem/dziećmi w wieku 0-18 lat. Osobom wychowującym samotnie dziecko przysługuje rozszerzony zasiłek rodzinny (czyli utvidet barnetrygd). W takim wypadku otrzymuje się miesięcznie dodatkowo 970 NOK (kwota ta jest stała, niezależna od ilości dzieci).

Kontantstøtte to zasiłek opiekuńczy, przysługujący na dzieci w wieku 1-2 lat w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do żłobka lub chodzi do żłobka bez dofinansowania państwowego.

Foreldrepenger czyli zasiłek rodzicielski, dzielony na macierzyński (mødrekvote) oraz ojcowski (fedrekvote). Jak to działa? W trzy tygodnie przed urodzeniem dziecka rozpoczyna się okres pobierania zasiłku rodzicielskiego przysługując matce. Po urodzeniu dziecka rozpoczyna się „urlop” macierzyński (mødrekvote) i trwa 10 tygodni. Możliwe jest wykorzystanie w pierwszej kolejności 6 tygodni. Kolejne 4 tygodnie można wykorzystać w innym terminie. Od 7 tygodnia zaczyna się czas, gdy ojciec może – acz nie musi – przejść na zasiłek ojcowski, max kolejne 10 tygodni. Po tym czasie rozpoczyna się okres wspólny (fellesperiode). Wysokość zasiłku pobieranego w okresie wspólnym zależy od długości tego okresu: 26 tygodni ze 100% stawką lub 36 tygodni ze 80% stawką tego świadczenia.

Becikowe (engangstønad ved fødsel og adopsjon) funkcjonuje nieco inaczej niż w Polsce. Otrzymuje je matka dziecka, jeżeli nie wypracowała sobie prawa do pobierania zasiłku rodzicielskiego. Wnioskować o to świadczenie można po 26 tygodniu ciąży, nie później niż po upływie 6 miesięcy od narodzin. Becikowe należy się też w przypadku adopcji. Aktualna wysokość świadczenia to 63 140 NOK.

Ostatnie ze świadczeń rodzinnych – zasiłek ciążowy czyli svangerskapspenger. Przysługuje wtedy, gdy ciężarna ze względu na specyfikę pracy (praca fizyczna, praca w trudnych warunkach etc) oraz brak możliwości zmiany zakresu swoich obowiązków jest zmuszona zrezygnować z pracy dla zdrowia dziecka. Wysokość świadczenia dla kobiet pracujących na etacie jest obliczana na podstawie dochodu osiągniętego do momentu przejścia na zasiłek. Kobiety prowadzące działalność mają wyliczane świadczenie na podstawie średniej wynagrodzenia emerytalnego z ostatnich 3 lat.