Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Zmiany dotyczące przepisów o permitteringu (dagpenger ved permittering) – 20.03.2020

Wymienione zmiany wchodzą w życie z dniem 20.03.2020.

Osoby skierowane na permittering otrzymują od NAVu 100% wynagrodzenia do stawki 6 G ( kr. 599.148) od 3 dnia permitteringu do dnia 20 włącznie. Zmiany wchodzą w życie z dniem 20 marca 2020. Ci, którzy są na permitteringu i otrzymują nadal wynagrodzenia od pracodawcy przechodzą na rozliczenie wg. nowych zasad od 20. marca 2020.

Okres pracodawcy (arbeidsgiverperioden) czyli czas kiedy wypłatę płaci pracodawca skraca się z 15 do 2 dni. Państwo przejmuje odpowiedzialność za wypłaty na tych zasadach od 20. marca 2020.

Wysokość dagpenger podczas permitteringu zostaje zmieniona i będzie wynosić 80% podstawy do wyliczenia dagpenger do wysokości 3G  (kr. 299.574) i 62,4% tej części podstawy dagpenger która jest pomiędzy 3G a 6G.

Dolna granica dochodu wymagana dla przyznania dagpenger zostaje obniżona do 0,75 G (kr. 74.893,50) z ostatnich 12 mcy lub 2,25 G (kr. 224.680,50) z ostatnich 36 mcy. Zasady dotyczą zarówno osób na permitteringu jak i bezrobotnych.

Postanowienie o trzech dniach tzw. ventetid przed rozpoczęciem wypłaty dagpenger zostaje uchylone. Tym samym osoby na permitteringu unikną trzech pierwszych dni bez dochodu. Zmiana dotyczy także osób, które otrzymały wypowiedzenia i muszą wnioskować o dagpenger.

Wymóg zredukowania czasu pracy aby mieć prawo do dagpenger zostaje zmieniony z minimum 50% do minimum 40%.