Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Polacy na kwarantannie w Norwegii 2020

Jakie są zalecenia dotyczące kwarantanny w Norwegii? Jak długo trwa kwarantanna po przyjeździe z Polski? Gdzie można znaleźć informacje na temat zasad kwarantanny? Czym różni się kwarantanna od obowiązkowej izolacji? No i wreszcie – czy za pobyt na kwarantannie NAV wypłaca zasiłek chorobowy? Dziś podajemy Wam te i inne informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2.

COVID-19 – w dniu, w którym podajemy te informacje w Polsce zanotowano ponad 5300 przypadków tej choroby, a w Norwegii 228. Norwegia liczy sobie nieco ponad 5 milionów mieszkańców i jej zaludnienie należy do jednych z najniższych na świecie. Oznacza to, że zagrożenie roznoszenia wirusa jest o wiele niższe niż z Polsce. Mimo to od sierpnia 2020 Norwegia umieściła siebie jako kraj w strefie czerwonej i kładzie na profilaktykę roznoszenia infekcji bardzo duży nacisk. Polska z błyskawicznym wzrostem zachorowań jest dla Norwegii obszarem zagrożonym epidemiologicznie.

Co epidemia koronawirusa oznacza dla Polaków pracujących w Norwegii?

Jeśli w ostatnim czasie pojechaliście do Polski w odwiedziny, to bez względu na to, jak długo tam przebywaliście, musicie odbyć obowiązkową po powrocie z Polski kwarantannę.

Kwarantanna wynosi 10 pełnych dni (10 x 24 godziny) od momentu wylądowania w Norwegii. Jeśli wasz samolot wylądował w samo południe w poniedziałek, to wasza kwarantanna musi trwać do południa w kolejny czwartek.

Jak wygląda kwarantanna w Norwegii?

Jeśli ktoś z was zaliczył w Polsce kwarantannę, być może boi się, że i w Norwegii spotka go zakaz wychodzenia z domu. Na szczęście w Norwegii wygląda to inaczej. Pobyt na kwarantannie w Norwegii nie oznacza, że nie można wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, czy przemieszczać się po mieście a nawet kraju. W ramach kwarantanny nie wolno wychodzić do pracy (chyba, że pracujecie sami, pracujecie zdalnie, nie macie osobistego kontaktu ze współpracownikami, klientami i kontrahentami itp.). Musicie powiadomić pracodawcę o tym, że powróciliście z Polski i że jesteście zobowiązani do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca nie można w tym czasie nakazywać wam powrotu na miejsce pracy.

Nie możecie korzystać z transportu publicznego, zatem jeśli wracacie z Polski i chcecie przedostać się z lotniska do miejsca zamieszkania, nie możecie używać powszechnie dostępnych środków czyli autobusów czy pociągów.

Jednak w Norwegii nie macie obowiązku pozostawać cały czas w zamknięciu – możecie swobodnie spacerować, robić zakupy z zachowaniem dystansu społecznego i nie musicie korzystać z maseczek. W Norwegii poza transportem (również w samolotach) maseczki nie są wymagane. Zalecany dystans pomiędzy osobami to w Norwegii zaledwie metr. Ruch na świeżym powietrzu jest zalecany przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego.

Kwarantanna to nie płatny urlop – w jej okresie nie przysługuje wam wynagrodzenie za pracę, nie macie też wtedy prawa do zasiłku chorobowego.

Jednak jak zwykle w takich sytuacjach są wyjątki i zdarza się, że na kwarantannie można oczekiwać wypłaty zasiłku chorobowego.

Czy na kwarantannie po powrocie z Polski do Norwegii przysługuje zasiłek chorobowy od NAV?

Taki zasiłek może przysługiwać w trakcie obowiązkowej izolacji. A czy kwarantanna i izolacja w Norwegii oznacza to samo?

Kwarantanna jest obowiązkowa wtedy, gdy istnieje ryzyko przeniesienia koronawirusa. Izolacja jest obowiązkowa wtedy, gdy mamy pewność, że wracając z Polski przywieźliśmy do Norwegii koronawirusa. Przy izolacji w pewnych wypadkach można liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego.

Osoby, które mają potwierdzone testem zakażenie COVID-19 lub na podstawie objawów stwierdzone uzasadnione podejrzenia zachorowania zdiagnozowane przez lekarza, mogą być uprawnione do zasiłku chorobowego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Istotne jest, jak ciężki jest przebieg choroby. Bezobjawowy COVID-19 nie będzie wystarczającą przesłanką do wypłaty zasiłku chorobowego.

Zasiłek należy się też tym osobom, które wyjechały do Polski zanim zostały wprowadzone obostrzenia (czyli przed 15 sierpnia 2020).

Czy różni się kwarantanna od izolacji?

Kwarantanna jest dość lekka i nieuciążliwa. Izolacja jednak jest restrykcyjna:

  • nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania (można korzystać z własnego tarasu lub ogrodu),
  • nie wolno wychodzić na zakupy lub w innych sprawach,
  • należy zachowywać odstęp min. 1 metra w miejscu zamieszkania (np. jeśli masz współlokatorów),
  • należy zachować ostrożność podczas kichania i kaszlu oraz często myć ręce,
  • noszenie maseczki nie jest zalecane, jeśli przestrzega się powyższych zasad.

Gmina jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego miejsca do wykonania izolacji, jeśli uzna, że tam gdzie mieszkasz nie ma skutecznej możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobie zakażonej lub jej towarzyszom.

Izolacja trwa od pojawienia się objawów przez minimum 8 dni oraz minimum 3 dni po ostatniego posiadanego objawu. W przypadku osób przebywających w szpitalu lub poddawanych innego rodzaju terapii wymóg pozostawania w izolacji może być przedłużony.

Uwaga na grypę w Norwegii!

Norwegia podchodzi poważnie nie tylko do podejrzenia zachorowania na koronawirusa. Również grypa została uznana za poważne zagrożenie i należy ją zgłaszać – również w trakcie przebywania na kwarantannie. Zachorowanie na grypę uprawnia do skorzystania z zasiłku chorobowego.

Sykepenger a koronawirus

Zasiłek chorobowy- sykepenger – ma zrekompensować pracownikowi utratę dochodu w Norwegii, spowodowaną chorobą lub wypadkiem. Sykepenger należy się zarówno w sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie wystawi lekarz w Norwegii, jak i wtedy, gdy wystawi go lekarz z Polski. Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym ma obowiązek opracowania z pracodawcą planu powrotu do pracy (oppfølgingsplan). W przypadku COVID-19 oraz grypy plan powrotu do pracy musi uwzględnić czynnik epidemiologiczny – czyli chory nie może wrócić do pracy dopóki będzie stanowić zagrożenie dla innych osób w jego miejscu pracy.

Gdzie szukać informacji o warunkach kwarantanny i zasiłku chorobowym?

Informacje o COVID-19 i wszelkich procedurach z tym związanych znaleźć można na stronach helsenorge.no. Informacje o zasiłkach można znaleźć na stronach NAV. Informujemy też, że pośredniczymy w korespondencji z urzędami, instytucjami oraz pracodawcami w sprawach Polaków pracujących w Norwegii, a przebywających na kwarantannie lub w izolacji.