Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

NAV wydłuża permittering do 52 tygodni

Koronawirus (czyli pandemia COVID-19) wpłynął na norweską gospodarkę i sprawił, że wiele osób zostało zwolnionych lub odesłanych na urlopy postojowe (permittering). Dotyczy to również Polaków, którzy swoje życie zawodowe związali z Norwegią. Jak teraz wyglądają przepisy dotyczące permitteringu? Czy Polacy pracujący w Norwegii podlegają tym samym przepisom? Co dzieje się, jeśli pracodawca nie opłaca składki na pracownika w Norwegii? Co robić, jeśli są problemy z rejestracją elektroniczną w NAV? Dziś odpowiadamy na te pytania.

W marcu 2020 sytuacja związana z koronawirusem nie nastrajała nas optymistycznie. Oficjalne prognozy były złe, a odczucia pracujących w Norwegii Polaków były jeszcze gorsze. W Norwegia-Formalnie staraliśmy się wspomagać zaniepokojonych pandemią klientów, co było tym trudniejsze, że akurat zaczął się okres rozliczeń podatkowych. Staraliśmy się wspierać Polaków i załatwiać wszelkie formalności w Norwegii, również te związane z permitteringiem. Jak to wygląda jesienią 2020 podczas drugiej fali pandemii COVID-19?

Rząd wydłuża okres zwolnienia z 26 do 52 tygodni

Norwegia postanowiła wspomóc pracowników w pandemii, wydłużają od 1 listopada 2020 okres zwolnienia (permittering). Minister pracy i spraw społecznych Torbjørn Røe Isaksen ogłosił, że rząd zdecydował się przedłużyć okres permitteringu z 26 do 52 tygodni.

Wg opinii norweskich analityków od maja sytuacja na rynku pracy poprawiła się, a liczba zwolnień zdecydowanie spadła, jednak w niektórych branżach sytuacja jest wciąż niepewna. W tej sytuacji należy uchronić interesy firm, by dalej mogły prowadzić działalność i zabezpieczać miejsca pracy oraz interesy pracowników, by uchronić gospodarkę przed utratą fachowej siły roboczej.

Równocześnie z wydłużeniem okresu zwolnienia do 52 tygodni od 1 listopada, powraca się do normalnych przepisów, w których maksymalny okres zwolnienia jest ustalany na okres 18 miesięcy.

Obowiązek płacowy – zmiana

Warto wspomnieć, że już została wdrożona zmiana dotycząca obowiązku płacowego pracodawcy. W marcu został on drastycznie skrócony, obecnie wraca do normy. Od 1 września obowiązek płacowy  z tytułu zwolnień czyli arbeidsgiverperioden wzrósł z 2 do 10 dni.

Permittering formalnie – wyjaśniamy

Permittering czyli urlop postojowy ma miejsce wtedy, gdy pracownik zostaje tymczasowo zwolniony z obowiązku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Pracodawca jest wtedy zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, ale pracownik zostaje w dalszym ciągu zatrudniony (jego umowa o pracę nie zostaje zakończona). Zobowiązania wynikające z umowy o pracę – z wyjątkiem wypłaty wynagrodzenia – pozostają nadal w mocy. Pracownik w tej sytuacji może starać się o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger) do czasu powrotu do pracy.

Pracownicy zagraniczni, w tym oczywiście Polacy, są również wysyłani na permittering.

Pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy wypowiedzenie lub dokumentacje wskazującą od kiedy zaczyna się urlop postojowy, jak długo ma trwać oraz to, czy pracownik zostaje odesłany na urlop postojowy całkowicie czy częściowo. Polakom przysługują prawa zgodnie z przepisami norweskimi. Jeśli pracodawca opłaca składkę za pracownika w Norwegii, pracownik ma prawo do ubezpieczenia społecznego i w konsekwencji do zasiłku dla bezrobotnych.

Co robić, jeśli są problemy z NAV?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje nawet wtedy, gdy pracownik nie ma identyfikatora bankowego (bankID) lub norweskiego numeru ubezpieczenia społecznego. Kontakt z NAVem można nawiązać za pośrednictwem czatu na stronie nav.no, zadzwonić pod numer +47 55 55 33 33 (z Norwegii) lub +47 21 07 37 00 (z zagranicy).

W przypadku problemów pomagamy w kontakcie z NAV, wyjaśniamy nieścisłości, prowadzimy korespondencję w imieniu klienta i załatwiamy sprawy formalne. Jeśli pracownik z Polski znalazł się na przedłużonym permitteringu a ma prawo do zasiłku, skutecznie pomagamy uzyskać odpowiednie świadczenie.

Zapraszamy DO NAS po więcej informacji.