Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Polacy pracujący w Norwegii będą płacić wyższe podatki

Polscy pracownicy, którzy zarabiają na swoje rodziny w Norwegii, zapłacą więcej podatku w Polsce. Polski rząd zapowiedział zmianę ulgi abolicyjnej dla podatników czyli tzw. polskich rezydentów podatkowych. Zmiana będzie dotyczyć dochodu za 2021 rok, czyli czas na wyrównanie zobowiązań wobec państwa przypadnie na rozliczenie w 2022 roku.

Polscy pracownicy z Norwegii będą od 2021 płacić wyższe podatki w Polsce. Czy to postanowione na dobre? Jeszcze nie, ale należy się spodziewać, że wkrótce projekt Ministerstwa Finansów stanie się obowiązującą wykładnią prawną. Co to oznacza dla Polaków pracujących za granicą?

Zniesienie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna oznacza umorzenie części lub całości podatku dochodowego. W tej chwili najczęściej stosowana jest w sytuacji rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą.  Likwidacja ulgi, zapowiedziana przez Ministerstwo Finansów, sprawi, że osoby pracujące w niektórych krajach, w tym w Norwegii, będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym zapłaconym za granicą.

Jak to wygląda w praktyce?

Klienci Norwegia-Formalnie z reguły swoje dochody uzyskują w Norwegii. Podatek dochodowy płacą więc w Norwegii. W Polsce w tej chwili nie muszą w ogóle płacić podatku. Jednak po likwidacji ulgi abolicyjnej ta sytuacja się zmieni na niekorzyść podatników. Zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r., a więc nasi klienci będą musieli się rozliczyć wg nowych zasad do końca kwietnia 2022 r. Po likwidacji ulgi abolicyjnej trzeba będzie płacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a podatkiem należnym za granicą.

W praktyce oznacza to, że Polacy pracujący w Norwegii (i nie tylko) zobowiązani będą do zapłaty wyższego podatku w Polsce za 2021 r. Koniec ulgi abolicyjnej może sprawić, że Polacy pracujący za granicą, a którzy nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi, będą mieć zwiększone zobowiązania podatkowe.

Wg rządu likwidacja ulgi może przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 210 mln zł.

Kto zapłaci więcej?

Nowe przepisy dotyczą tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:

 • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby bez miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, czyli tzw. nierezydenci, mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski (np. dochody z działalności, z najmu nieruchomości itp.).

Norweski rezydent podatkowy to osoba, która może naprawdę mówić o tym kraju „moja Norwegia” czyli taka, która w Norwegii przebywała dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub 270 dni w okresie 36 miesięcy (3 lat).

Jeśli więc twój dochód w Norwegii za 2021 będzie zwolniony z podatku, bo w Polsce trzeba będzie zapłacić podatek powyżej kwoty 8 000 zł (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc. podatku). Jeśli natomiast zapłacony za granicą podatek będzie niższy, to Polacy z Norwegii zobowiązani będą do zapłaty różnicy.

Oto cała lista krajów, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczyć na nowych zasadach:

 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Finlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Litwa
 • Nowa Zelandia
 • Słowacja
 • Norwegia
 • Belgia
 • Kanada
 • Dania
 • Australia
 • Austria
 • Słowenia

Kwota wolna od podatku

Zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku w wysokości 8000 zł. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wszyscy podatnicy będą̨ zatem mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej, a kwota odliczenia od podatku z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć 1360 zł.

Nie ma znaczenia, czy Polska zawarła z danym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotne jest za to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego.

Nasz komentarz

Warto pamiętać, że na wiosnę 2021 nie będziemy się jeszcze martwić tymi zmianami i opodatkowywać się będziemy wg starych zasad. Zmiany dotyczyć będą tych osób, które w przyszłym roku w dalszym ciągu będą pracować za granicą, w tym w Norwegii. Jednak za rok dla wielu polskich rezydentów podatkowych wprowadzone zmiany będą dużym problemem. Norwegia-Formalnie już dziś przygotowuje się do takich rozliczeń, oferując usługi podatkowe zarówno w Norwegii jak i w Polsce. Zapraszamy do kontaktu już dziś.