Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Apostille – czyli jak posługiwać się polskimi i norweskimi dokumentami

pieczątka "ok"

Apostille – to ważne poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu. Niezależne, honorowane zagranicą apostille potwierdza autentyczność podpisu, pieczęci oraz urzędu wydającego dokument. Jak je uzyskać i jak się nim posługiwać – podpowiadamy!

Polska i Norwegia są stronami Konwencji haskiej, regulującej przepisy o apostille. By móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z Norwegii w Polsce wystarczy w miejscowym urzędzie uzyskasz apostille. Pracujesz i mieszkasz w Norwegii? Chcesz załatwiać sprawy urzędowe w Polsce lub innych krajach? Apostille na dokumentach pochodzących z Norwegii możesz uzyskać u wojewody (Fylkesmannen).

Apostille – podpowiedzi

Kwestia apostille to wbrew francuskiej nazwie bardzo proste zagadnienie. W Norwegii dokumenty typu „akt urodzenia dziecka” czy „akt zgonu” potwierdza od ręki wojewoda czyli Fylkesmann. Przykładowo w rejonie Oslo urząd odpowiedzialny za apostille znajdziecie TU.

Apostille czyli legalizacja – formalność często niezbędna, by dokument przygotowany przez władze norweskie był honorowany w Polsce (lub w innych miejscach zagranicą). W praktyce czynność ta trwa kilka chwil i nie wymaga rejestracji w urzędzie ani dłuższego oczekiwania.

Poniżej przykład legalizacji dokumentu w Polsce.

Przyjrzyjmy się, jak zalegalizować dokument taki jak akt małżeństwa? Sam akt, żeby był honorowany w innym kraju, musi być przygotowany na druku unijnym. Przy procedurze łączenia rodzin przydaje się taki dokument wraz z potwierdzeniem apostille. Akty stanu cywilnego, które posiadają pieczęć okrągłą Urzędu Stanu Cywilnego, pieczątkę imienną urzędnika oraz podpis, mogą mieć nadaną klauzulę apostille. Potwierdza się tylko oryginalny dokument, nie kserokopię czy wydruk z epuap. Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę w Polsce załatwia się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie. Ze względu na obostrzenia pandemiczne MSZ wymaga wcześniejszej rejestracji interesantów, więc jeśli macie czas, by zadbać o apostille, polecamy załatwienie sprawy korespondencyjnie.

Ponadto, aby zalegalizować dokumenty szkolne i uczelniane, należy zwrócić się do kuratorium oświaty lub NAWA. Tu legalizacja może trwać do 30 dni.

A teraz przykład legalizacji dokumentu w Norwegii.

Przede wszystkim jeśli chcesz apostille, NIE zwracaj się z tym do konsula. Konsul RP w Oslo nie legalizuje dokumentów pochodzących z Norwegii.

Poświadczenia norweskich urzędów z reguły są wystawiane w języku angielskim. Przed rozpoczęciem procedury warto upewnić się w polskim urzędzie, czy jest ona konieczna – nie zawsze bowiem jest. Co do zasady jednak, to na ogół norweskie dokumenty stanu cywilnego lub dotyczące kwalifikacji (świadectwa, cyplomy, certyfikaty) powinny nosić poświadczenie apostille. Z reguły zanim uzyskamy poświadczenie u Fylkesmanna, norweski dokument musi zostać podpisany przez miejscowego notariusza.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcie Joakim Roubert /Pixabay