Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Darmowa pomoc prawna w Norwegii – nowe limity dochodowe na 2023 rok

Pracownik budowlany na tle pomnika przedstawiającego sprawiedliwość czyli kobiet z zawiązanymi oczami, trzymającej w jednej ręce wagę, w a drugiej miecz

Darmowa pomoc prawna czyli fri rettshjelp w Norwegii – warto dowiedzieć się, jakie zmiany przyniósł 2023 rok. Bezpłatna pomoc prawna dla osób będącym w trudnej sytuacji finansowej będzie teraz pod pewnymi względami łatwiejsza do uzyskania. Zmiany dotyczą kryterium dochodowego.

Dzięki współpracy z norweską kancelarią adwokacką pomagamy naszym klientom w otrzymaniu pomocy prawnej. Jesteśmy biurem doradczym i pośredniczymi w kontaktach z adwokatami, wykonującymi różne usługi na rzecz naszych klientów, w tym tych, którzy szukają BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Norwegii.

Sprawdź więc, czy, komu i kiedy przysługuje fri rettshjelp.

Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) w Norwegii (NOWE kryteria finansowe na 2023)

Krótkie przypomnienie na temat pomocy prawnej. Komu ona przysługuje? Tym, którzy mają problemy z:

 • NAV – w przypadku, gdy odrzucony został wniosek o świadczenie;
 • pracodawcą – w przypadku problemów z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ubezpieczycielem – jeśli sprawa dotyczy wypadku przy pracy,
 • oraz w przypadku różnych spraw osobistych i rodzinnych. W te sprawy wlicza się m.in. przemoc w rodzinie, konflikty dotyczące opieki nad dziećmi, alimentacja, eksmisja itp.

Z darmowej pomocy prawnej w Norwegii można też korzystać, gdy mamy do czynienia ze sprawami takimi jak:

 • handel ludźmi (np. przy zmuszaniu do pracy na warunkach niezgodnych z prawem),
 • prawo do mieszkania,
 • innymi kwestiami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i socjalnymi,
 • imigracyjnymi: np. deportacja, wydalenie, cofnięcie zezwolenia na pobyt,
 • pomoc dla ofiar.

Gdy potrzebna jest pomoc adwokata, pomoc może być całkowicie darmowa. Dotychczas kryteria dotyczące dochodów i majątku były następujące:

 • jeśli twój miesięczny dochód nie przekracza 26.666 kr brutto (w przypadku osób w związku małżeńskim lub partnerskim jest to kwota 40.833 kr brutto),
 • wysokość twoich oszczędności nie przekracza 100.000 koron.

Ale te limity już nie obowiązują.

Obecnie, tj. od 1 stycznia 2023, limity są następujące:

 • kryteria dochodowe dla osób samotnych to obecnie 350.000 kr rocznie czyli 29.160 kr miesięcznie brutto,
 • Dla osób w związkach małżeńskich lub partnerskich 540.000 kr rocznie czyli 45000 miesięcznie brutto,
 • kwota oszczędności to obecnie 150.000 kr.

Co jeszcze o darmowej pomocy prawnej?

Darmowa pomoc prawna przysługuje wszystkim bez względu na sposób zatrudnienia tj. pracującym na etacie, prowadzącym działalność gospodarczą, bezrobotnym. Kryterium dochodowe dotyczy tych osób tak samo jak i pozostałych. Przy udzielaniu zgody na fri rettshjelp bierze się pod uwagę dochód a nie przychód.

W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że szczególnych przypadkach wojewoda (Fylkesmannen) może zrobić wyjątek od limitu dochodów. Bezpłatna pomoc prawna może przysługiwać w sprawach z zakresu opieki nad dziećmi czy w przypadkach znęcania się nad członkami rodziny, gdy ofiara przemocy pozywa sprawcę o odszkodowanie BEZ UWZGLĘDNIANIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

Przypominamy też, że darmowa pomoc prawna nie zawsze jest darmowa. MOŻE, ale nie musi, być konieczne opłacenie udziału własnego. Jednakże osoby o dochodach brutto poniżej 100 000 NOK na rok nie płacą udziału własnego.

Za każdym razem jednak trzeba pamiętać o wielkości majątku własnego. Osoba ubiegająca się o pomoc może być na przykład współwłaścicielem nieruchomości, a zatem posiadać więcej niż wskazane obecnie 150 tys. kr.

Jak skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Naszym klientom, którym przysługuje darmowa pomoc prawna w Norwegii, pomagamy od początku bezpłatnie.

Odpowiadamy za przygotowanie dokumentów, które następnie analizuje współpracujący na stałe z nami adwokat.

Na koniec ważne:

ostateczną decyzję o bezpłatnej pomocy prawnej podejmuje Fylkesmannen, nie my ani też nie adwokat.

Wszystko zależy od sytuacji, od dochodów i od samego przedmiotu sprawy. Jednak i tu są wyjątki – w niektórych przypadkach może to rozstrzygnąć na korzyść klienta prawnik lub sąd w toku postępowania.

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Masz pytania? Nie czekaj, wyślij zgłoszenie albo dzwoń po poradę:

Telefon kontaktowy
Norwegia +47 46368887

Zadzwoń teraz!

Godziny pracy
Poniedziałek—piątek: 9.00–16:00

Zdjęcie Gerd Altmann z Pixabay