Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Jak się ma pobieranie barnetrygd do polskiego 500+? Sytuacja od 1. czerwca 2022

Barnetrygd – jak obecnie wygląda sytuacja dotycząca zasiłku na dzieci w Norwegii i jak to się ma do polskiego 500+? Nowy okres świadczeniowy przyniósł zmiany dla Polaków pracujących w Norwegii, którzy chcą korzystać ze świadczeń na dzieci. Co warto wiedzieć o barnetrygd i 500+?

Od obecnego okresu świadczeniowego nastąpiły zmiany w wypłacie polskich świadczeń wychowawczych 500+, w których mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Co to dokładnie oznacza oraz o jaki okres dokładnie chodzi?

Zmiany barnetrygd a 500+

Nowy okres świadczeniowy barnetrydg zaczął się już ponad dwa miesiące temu, tj. 01.06.2022 i potrwa do końca maja przyszłego roku. Dla Polaków pracujących w Norwegii nie jest jednak oczywiste, czy mają ubiegać się o ten zasiłek, czy też mogą wciąż korzystać ze świadczenia polskiego czyli 500+.

Co mówią o tej kwestii przepisy?

Sprawdziliśmy u źródła czyli w ZUS-ie.

Otóż, jak odpowiada ZUS, w myśl art. 5 ust. 2b Ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (z póź.zm.) stanowią one tak:

Jeżeli zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustawodawstwo polskie nie jest ustawodawstwem  wyznaczonym jako mające pierwszeństwo, świadczenie wychowawcze przysługuje odpowiednio w wysokości określonej w ust. 1-2a. W takim przypadku ZUS rozpatrzy uprawnienia do polskiego świadczenia wychowawczego i przekaże wniosek do wojewody w celu zastosowania unijnych przepisów koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, w tym. m.in. w celu przekazania wniosku do zagranicznej instytucji o przyznanie zagranicznych świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości wynikającej z polskich przepisów (art. 5 ust.1 ww ustawy) niezależnie od tego czy osoba uprawniona ma przyznane prawo do świadczeń rodzinnych z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Zatem na pytanie, czy pracujący w Norwegii Polak/Polka, którego współmałżonek/-ka wraz z dzieckiem lub dziećmi mieszka w Polsce, może wystąpić o barnetrygd, odpowiadamy:

według polskich przepisów w takiej sytuacji, nawet jeśli rodzic mieszkający w Polsce pozostaje nieaktywny zawodowo, na dzieci pozostaje wypłacane polskie 500+.

Ale na szczęście istnieją wyjątki.

Sytuacja wygląda tak, że do 6. roku życia dziecka Norwegia wypłaca zasiłek przekraczający wartość 500 zł. A zatem rodzice małych dzieci do sześciu lat, mogą wystąpić o barnetrygd i otrzymają różnicę pomiędzy zasiłkiem norweskim a polskim.

W tej chwili stawka norweskiego zasiłku na dzieci do 6. r. ż. wynosi 1676 koron, co oznacza, że występujący o ten zasiłek rodzice dostaną na dziecko 1676 koron minus 500 zł (według aktualnego kursu).

Zdjęcie Stephanie Pratt z Pixabay