Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Ważne zmiany w przepisach dot. foreldrepenger

Nastąpiły istotne zmiany w przepisach dotyczących Foreldrepenger czyli norweskiego urlopu rodzicielskiego. To ważna informacja dla rodzin, w których tylko ojciec dziecka ma prawo do urlopu (czyli do tacierzyńskiego pappapermisjon).

Od 2 sierpnia w Norwegii nastąpiła istotna zmiana w przepisach dotyczących urlopu rodzicielskiego. Dotyczy ona tych rodzin, w których tylko ojciec dziecka posiada prawo do takiego urlopu czyli do pappapermisjon.

Foreldrepenger tylko dla taty?

Może tak się zdarzyć, że w rodzinie mama dziecka nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego. Dzieje się tak, jeśli kobieta nie przepracowała w Norwegii wymaganego okresu przed porodem.

Warto pamiętać, że kryterium odpowiedniego stażu pracy przez matkę dziecka przed porodem, może też dotyczyć pozostawania np. na zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowym itp.

Od sierpnia br. ojcowie dzieci urodzonych od dnia 02.08.22 (czyli również później) mogą wykorzystać 8 tygodni swojego urlopu ojcowskiego bez spełnienia przez mamę dziecka wymogu aktywności.

Co więcej, mogą wykorzystać swój urlop ojcowski już na dwa tygodnie przed terminem porodu dziecka.

Bez zmian pozostaje też długość urlopu jeśli mama dziecka jest aktywna zawodowo lub jeśli się uczy. Przypomnijmy – foreldrepenger daje możliwość przebywania 40 tygodni na urlopie z dzieckiem i zachowania 100% świadczenia (czyli pełnej wysokości pappapermisjon – zasiłku wyliczanego na podstawie zarobków taty) lub 50 tygodni w przypadku 80%.

To dość skomplikowane przepisy i w przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu po więcej wyjaśnień.

Zadzwoń teraz!

Podstawa prawna:

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-18-11
§ 14-14  Særlige regler der bare faren har opptjent rett til foreldrepenger
LOV-1997-02-28-19-§14-14

Endret 02.08.2022, jf. overskriftene:
Generell kommentar
§ 14-14 første ledd – Stønadsperioden når far har rett til foreldrepenger
§ 14-14 andre ledd – Vilkår for fars rett til foreldrepenger
§ 14-14 tredje ledd – Fars selvstendige rett til foreldrepenger og
underoverskrift «Fars uttak av foreldrepenger»

Zdjęcie Iuliia Bondarenko z Pixabay