Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

AKTUALIZACJA – darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) dla Polaków w Norwegii

paragraf i waga symbolizująca sprawiedliwość

Aktualizujemy wpis sprzed roku do stanu obowiązującego w sierpniu 2022 roku. Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) w Norwegii w dalszym ciągu istnieje i sprawnie działa. Umożliwia udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej. W pewnych przypadkach państwo pokrywa koszty obsługi prawnej osobie, która potrzebuje pomocy np. w sporach z NAV czy pracodawcą. Komu ona przysługuje?

Zapytania dotyczące pomocy prawnej regularnie do nas spływają. Jako biuro doradcze na stałe współpracujemy z kancelariami adwokackimi, świadczącymi różne usługi na rzecz naszych klientów, w tym tych, którzy poszukują BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Norwegii.

Jeśli więc darmowa (bezpłatna) pomoc prawna to usługa, której poszukujecie w Norwegii, przeczytajcie nasz artykuł.

Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) w Norwegii (uaktualnione kryteria finansowe)

Krótko o pomocy prawnej – jest ona dla tych, którzy mają problemy z:

 • NAV – w przypadku, gdy odrzucony został twój wniosek o jakiekolwiek świadczenie;
 • pracodawcą – w przypadku sporu dotyczącego rozwiązania stosunku pracy,
 • ubezpieczycielem – w przypadku sprawy dotyczącej wypadku przy pracy,
 • sprawami osobistymi i rodzinnymi różnego typu (np. przemoc w rodzinie, konflikty dotyczące opieki nad dziećmi, alimentacja, eksmisja itp.).

Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) stosowana jest także w następujących sprawach:

 • handel ludźmi – co wbrew pozorom nie jest zagadnieniem niespotykanym w Norwegii,
 • prawo do mieszkania,
 • inne kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi i socjalnymi,
 • sprawy imigracyjne: deportacja, wydalenie, cofnięcie zezwolenia na pobyt,
 • pomoc dla ofiar.

Sprawy te bywają tak zagmatwane, że niezbędna jest pomoc adwokata. Pomoc prawna może być całkowicie darmowa, jeśli są spełnione poniższe warunki:

 • jeśli twój miesięczny dochód nie przekracza 26.666 kr brutto (w przypadku osób w związku małżeńskim lub partnerskim jest to kwota 40.833 kr brutto),
 • wysokość twoich oszczędności nie przekracza 100.000 koron.

Tak więc darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) jest dostępna osobom, które naprawdę wpadły w problemy i nie mają środków, by sobie z tym poradzić.

A teraz rozwińmy.

Kryterium dochodowe i koszty

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, samozatrudnione czy freelancerzy wiedzą, jakim przekleństwem potrafi być dla nich to, że nie pracują na etacie. Problemy polskich pracowników w okresie pandemii dotyczyły wielu pracujących w Norwegii Polaków bez względu na charakter zatrudnienia, ale decyzja norweskiego rządu o rekompensatach dla tych, którzy nie mogli pracować, dotyczy tylko zatrudnionych na etacie.

Powstaje więc pytanie, na co mogą liczyć osoby prowadzące działalność w kwestii fri rettshjelp. I tu mamy dobrą wiadomość – darmowa pomoc prawna przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Kryterium dochodowe dotyczy tych osób tak samo jak i pozostałych. Podkreślamy – dochód a nie przychód!

Jest też druga dobra wiadomość dotycząca kryterium dochodowego i bezpłatnej pomocy prawnej – otóż w szczególnych przypadkach wojewoda (Fylkesmannen) może zrobić wyjątek od limitu dochodów. Bezpłatna pomoc prawna może przysługiwać w sprawach z zakresu opieki nad dziećmi czy w przypadkach znęcania się nad członkami rodziny, gdy ofiara przemocy pozywa sprawcę o odszkodowanie.

Kolejna ważna rzecz – darmowa pomoc prawna nie zawsze jest darmowa, ponieważ może być konieczne opłacenie udziału własnego. Ale i tu są korzystne wyjątki – osoby o dochodach brutto poniżej 100 000 NOK na rok nie płacą udziału własnego. Zatem wtedy fri rettshjelp jest całkowicie fri. Uwaga jednak – w takim wypadku pamiętajcie o zastrzeżeniu dotyczącym majątku własnego, bo może się okazać, że owszem, dochody są niskie, ale na koncie, lokatach itp. znajdują się znaczne rezerwy i wtedy darmowa pomoc prawna nie przysługuje.

Jak skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Dobra wiadomość dla naszych klientów – osobom, którym przysługuje darmowa pomoc prawna w Norwegii pomagamy od początku bezpłatnie.

Przygotowujemy dokumenty, które następnie analizuje współpracujący na stałe z nami adwokat, specjalizujący się w takich zagadnieniach.

Należy pamiętać, że ostateczną decyzję o bezpłatnej pomocy prawnej podejmuje Fylkesmannen, nie my ani też nie adwokat. Wszystko zależy od sytuacji, od dochodów i od samego przedmiotu sprawy. Jednak i tu są wyjątki – w niektórych przypadkach może to rozstrzygnąć na korzyść klienta prawnik lub sąd w toku postępowania.

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Masz pytania? Nie czekaj, wyślij zgłoszenie albo dzwoń po poradę:

Telefon kontaktowy
Norwegia +47 46368887

Zadzwoń teraz!

Godziny pracy
Poniedziałek—piątek: 9.00–16:00