Norwegia formalnie – pomagamy Polakom zadomowić się w Norwegii – formalności, podatki, tłumaczenia

Kiedy pracodawca powinien wręczyć umowę o pracę? Zmiany w zakresie prawa pracy od 1 lipca 2024

Od 1 lipca w życie wchodzą zmiany w zakresie prawa pracy w Norwegii. Bardzo poprawi się procedura przedkładania pracownikowi umowy o pracę. Ponadto Inspekcja Pracy wdrożyła zapisy pomagające walczyć z patologią przy organizowaniu zakwaterowania do pracy w Norwegii.

Już teraz wiemy, że od 1 lipca w Norwegii wprowadza się nowe zasady formułowania umów o pracę. Od tego momentu nowo zawierane umowy powinny bardzo precyzyjnie określać zasady stosunku pracy. To oznacza, że będzie w nich więcej informacji niż dotychczas. Umowy muszą być również zawierane wcześniej.

Mamy też już zmiany dotyczące warunków organizowania zakwaterowania przez norweskiego pracodawcę dla pracowników. Inspekcja Pracy będzie uważnie sprawdzać, czy zasady nie są łamane.

Sprawdzamy dla was szczegóły.

Umowa o pracę w Norwegii

Kiedy pracodawca powinien wręczyć umowę o pracę?

Umowa o pracę ma być dostarczona pracownikowi bezzwłocznie, nie później niż 7️ dni od rozpoczęcia pracy. W przypadku zatrudnienia na mniej niż miesiąc, umowa o pracę musi zostać podpisana natychmiast.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

W nowej umowie muszą znaleźć się następujące informacje:

  • konkretne miejsce pracy,
  • długość okresu próbnego w przypadku zatrudnienia tymczasowego,
  • procedura w przypadku rozwiązania umowy,
  • składniki wynagrodzenia,
  • godziny pracy,
  • organizacja pracy zmianowej,
  • nadgodziny
  • możliwości dokształcania pracownika
  • świadczenia socjalnych

Dodatkowo w przypadku firm bemanningowych w umowach musi się pojawić informacja o faktycznym pracodawcy.

Czy pracodawcy będą aktualizować już zawarte umowy o pracę?

Nie, wdrażane zmiany nie nakładają na pracodawców obowiązku aktualizacji umów zawartych przed 1 lipca. Jednakże zatrudniony już pracownik ma możliwość wnioskowania do pracodawcy o aktualizację swojej umowy w taki sposób, by wszystkie ww. informacje zostały tam wprowadzone.

Nieścisłości i braki będą interpretowane na korzyść pracownika.

Zakwaterowanie poza domem – jakie warunki?

Już od 1 czerwca zostały doprecyzowane wymogi dotyczące zakwaterowania pracowników zatrudnianych poza miejscem zamieszkania. Zmiany postulowała Inspekcja pracy, by mieć więcej możliwości interwencji w przypadku praktyk kwaterowania w warunkach urągających godności pracownika.

Inspektorzy często stwierdzają podczas kontroli, że pracownicy mają przygotowane miejsca kwaterunku w sposób nieodpowiedni. Zdarzają się przypadki kwater w stanie ledwie dostatecznym lub niedopuszczalnym, również niezgodne z przepisami ppoż, a nawet zagrażające zdrowiu mieszkańców.

Kwatery dla pracowników powinny być pokojami jednoosobowymi. Pracownik winien mieć łatwy i niedaleki dostęp do pryszniców i toalet. Łazienki i wc mają mieć możliwość zamknięcia (niedopuszczalne są łaźnie zbiorowe) i mieć ciepłą/zimną bieżącą wodę.

Sypialnie i części wspólne powinny posiadać okna przez które może wpadać światło dzienne w odpowiedni sposób. Kwatery powinny spełniać standardy higieniczne. Muszą być odpowiednio ogrzewane, wentylowane i mieć właściwej jakości powietrze. Wykluczone są substancje toksyczne czy niebezpieczne, również dotyczy to nieodpowiednich dla ludzi czynników biologicznych. Pracownik powinien mieć możliwość przechowywania, przygotowywania i spożywania posiłków oraz prania, suszenia i chowania odzieży. Bezdyskusyjne winne być też bezpieczeństwo pożarowe i sprawne instalacje.

Zdjęcie aymane jdidi from Pixabay